Ιδιωτικότητα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Νομοθετικό Διάταγμα 196 της 30ης Ιουνίου 2003 ("Κώδικας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων") προβλέπει την προστασία των ατόμων και άλλων υποκειμένων όσο αφορά στα προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με την ορθότητα, νομιμότητα και εχεμύθεια σε προστασία της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. διατάγματος αριθμ. 196/2003, επομένως, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για τις ακόλουθα:
  Εφόσον εγγραφείτε στο newsletter: Περιοδικές αποστολές ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις εκδηλώσεις·
  Εφόσον παρέχετε προσωπικά δεδομένα στην ενότητα επικοινωνία: Την αρχειοθέτηση των δεδομένων για εσωτερική στατιστική.
   
 2. Η επεξεργασία θα γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: Μηχανογράφηση.
  Τα δεδομένα θα καταχωρηθούν στα κατάλληλα αρχεία (πελάτες, διαχείριση), όπου θα είναι προσβάσιμα, και επομένως θα γνωστοποιούνται, σε υπαλλήλους οργάνωσης αποκλειστικά απασχολούμενους από τον εργοδότη και τους εκάστοτε υπευθύνους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων. Οι υπεύθυνοι θα μπορούν να εκτελούν εργασίες συμβουλευτικές, χρήσης, επεξεργασίας, σύγκρισης και κάθε άλλη σκόπιμη εργασία σε συμφωνία με τη νομοθεσία και του κώδικα δεοντολογίας και προσήκουσας συμπεριφοράς ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων αλλά και η ακρίβεια, η ενημέρωση και η συνάφεια των δεδομένων με βάση τον δηλωθέντα σκοπό.
   
 3. Η δήλωση των δεδομένων είναι προαιρετική, η πιθανή άρνηση παροχής των δεδομένων θα μπορούσε να επιφέρει ελλειπή συμπλήρωση των ανωτέρω εργασιών.
   
 4. Τα δεδομένα δεν θα διατεθούν σε άλλα υποκείμενα, εκτός από τους αδειοδοτημένους στην επεξεργασία δεδομένων υπεύθυνους εσωτερικούς ή εξωτερικούς, ούτε θα διαδοθούν.

  Ο εργοδότης για την επεξεργασία είναι η Eurocereali Pesenti s.r.l. - Νομική Έδρα: Via Giacomo Gregis, 111/A 24050 Covo (BG)
   
 5. Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι: Eurocereali Pesenti s.r.l.
   
 6. Σε κάθε στιγμή μπορείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας έναντι στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. διατάγματος αριθμ. 196/2003, το οποίο για ευκολία σας παραθέτουμε εξολοκλήρου:
   

Νομοθετικό Διάταγμα αριθμ. 196/2003

Άρθρ. 7 - Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα

1. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να έχει επιβεβαίωση στην ύπαρξη ή όχι των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμα και αν δεν είναι ακόμα καταχωρημένα, και την κοινοποίησή τους σε καταλληπτή μορφή.


2. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να έχει ένδειξη:
α) για την προέλευση των προσωπικών δεδομένων
β) για τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας
γ) για τη λογική που εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων
δ) για τα στοιχεία ταυτοποίησης του εργοδότη, των υπευθύνων και του οριζόμενου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2
ε) των τρίτων ή των κατηγοριών τρίτων στους οποίους μπορούν να κοινωποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να λάβουν γνώση με την ιδιότητα του οριζόμενου υπευθύνου ανά την επικράτεια, των υπεύθουνων ή αντιπροσώπων.


3. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να έχει:
α) ενημέρωση, τη διόρθωση δηλαδή, όταν το επιθυμεί, την ενοποίηση των δεδομένων·
β) τη διαγραφή, την μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το μπλοκάρισμα των δεδομένων που χρ��σιμοποιούνται ενάντια στο νόμο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που η διατήρησή τους δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν ακολούθως·
γ) την επιβεβαίωση πως οι εργασίες στα σημεία α) και β) έγιναν εν γνώση, ακόμα και όσο αφορά στο περιεχόμενό τους, αυτών για τους οποίους τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν ή διαδόθηκαν, εκτός από την περίπτωση στην οποία αυτό είναι αδύνατο ή επιφέρει τη χρήση μέσων προφανώς δυσανάλογων ανάλγοα με το προστατευόμενο δικαίωμα.


4. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να αντιτεθεί, εξολοκλήρου ή εν μέρει:
α) για νόμιμους λόγους επί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, όπως και για λόγους που αφορούν στην συλλογή τους·
β) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν όσο αφορά στην αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την απ' ευθείας πώληση ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς ή για εμπορικά μηνύματα.

Έχετε ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Aldog®;
Συμπληρώστε τη κάτωθι φόρμα, ένας υπεύθυνος θα σας απαντήσει το συντομότερο.
Εναλλακτικά καλέστε μας στην εξυπηρέτηση πελατών μας
+39 0363 938 698Extension 2